Oficjalny dostawca Archicada w Polsce | Członek buildingSMART

Jak poprawić współpracę w Revit przy pomocy Bimsync?

Koordynacja między wieloma zainteresowanymi stronami w złożonym projekcie i dotrzymywanie napiętych terminów często okazuje się dużym wyzwaniem. Dzięki otwartej platformie współpracy BIM – Bimsync można łatwo zarządzać swoim projektem budowlanym poprzez centralizację wszystkich modeli i dokumentów w jednym miejscu oraz mieć pewność, że wszystkie zaangażowane dyscypliny będą aktualizowane w czasie rzeczywistym, gdy pojawią się problemy projektowe.

Bimsync, stworzony przez norweską firmę Catenda, jest jednym z programów z portfolio Multibim. Jest to platforma online, której funkcjonalność oparta jest o otwarte standardy buildingSmart, w szczególności IFC – do wymiany modeli, oraz BCF – do zarządzania przepływem komunikacji.

Bimsync stosowany jest we wszelkich fazach procesu budowlano-inwestycyjnego i przeznaczony jest dla szerokiego grona użytkowników. Jest to platforma, która służy przede wszystkim merytorycznej ocenie projektu i wymianie uwag pomiędzy przedstawicielami strony zamawiającej, czyli klientami a wykonawcami, czyli projektantami, generalnymi wykonawcami, konsultantami oraz dostawcami materiałów budowlanych.

Platforma stosowana jest również na etapie eksploatacji, podczas którego zorganizowane dane projektowe, w postaci dokumentacji i modeli BIM, są źródłem wszelkich informacji o obiekcie.

Bimsync oparty jest o otwarte standardy building Smart i w tym kontekście wymiana danych z platformą polega na imporcie i eksporcie plików IFC i BCF. Mimo to Catenda rozwija również bezpośrednie połączenia z natywnymi środowiskami takimi jak Archicad, Revit, TDS, Solibri itp., które zapewniają szybszy przepływ prac.

Dodatek Bimsync w programie Revit umożliwia wydajniejszą współpracę na etapie projektowania i rozwiązywanie problemów, jeszcze zanim się pojawią. Zachęcamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym opowiadamy o tym jak:

  • współpracować w programie Revit za pomocą wtyczki Bimsync
  • eksportować plik IFC z Revit do Bimsync i importować bezpośrednio do Bimsync
  • poprawić koordynację BIM, odpowiedni widok czy zdjęcie problemów w programie Revit i publikując ten widok w Bimsync za pośrednictwem BCF
  • komentować modele w programie Revit
  • szybciej rozwiązywać problemy projektowe dzięki synchronizacji między Bimsync i Revit
  • tworzyć i przydzielać zadania członkom swojego zespołu bezpośrednio w programie Revit.
Przeczytaj także
Scanning 3D w inwentaryzacji architektonicznej

Scanning 3D w inwentaryzacji architektonicznej

Wykonywanie inwentaryzacji architektonicznych z wykorzystaniem technologii skanowania, dzięki precyzyjnym pomiarom laserowym daje dużo lepsze, szybsze i pewne efekty, niż tradycyjne podejście.

02.04.2024
Analiza chłonności w Archicadzie

Analiza chłonności w Archicadzie

Chcemy upraszczać procesy, które są mniej twórcze, a więcej czasu poświęcać na projektowanie. Jednym z nich są analizy chłonności. Jak robić je efektywniej?

05.03.2024

Partnerzy