Oficjalny dostawca Archicada w Polsce | Członek buildingSMART

Co to jest BIM?

Nie sposób zliczyć publikacji: artykułów, tekstów, książek, filmów, prezentacji, w których autorzy rozszyfrowywali skrót BIM. Wiele z nich komplikuje lub wypacza coś, co jest w istocie proste i logiczne. W niniejszym tekście pokusimy się o wyłożenie definicji, która jest logiczna i prosta.

Przede wszystkim BIM (Building Information Modeling), jak wiele skrótów pochodzenia anglosaskiego, należy rozszyfrowywać od końca: w języku angielskim, w przeciwieństwie do języka polskiego najistotniejszy człon znajduje się często na końcu wyrażenia (European Union > Unia Europejska, United States > Stany Zjedoczone, buildingSMART > mądre budowanie, etc.)

Definicja BIM

Podzielmy zatem termin na dwa człony „Building Information” i najważniejszy: „Modeling”

„Modeling” to proces modelowania, czyli tworzenia i przetwarzania modeli, jako uproszczonych (przybliżonych) reprezentacji rzeczywistości stworzonych do realizacji określonych celów. Modele mogą mieć dowolną formę i nie są ograniczone do modeli trójwymiarowych.

„Building Information” – informacje budowlane – wszystkie informacje związane z dowolnego rodzaju inwestycjami budowlanymi (budynki i kompleksy budynków, infrastruktura, urbanistyka i architektura krajobrazu).

Najczęstsze wątpliwości związane z BIM

Czy „modelowanie” wskazuje, że proces dotyczy tworzenia i przetwarzania modeli 3D?

Nie! Modele to uproszczone reprezentacje rzeczywistości. Proces modelowania nie narzuca ich formy i liczby wymiarów. Mogą być to zarówno modele 3D jak i modele o dodatkowych wymiarach (czas, koszt, wpływ na środowisko), jak też rysunki 2D, a nawet reprezentacje tekstowe, czy bazodanowe (tabele, arkusze kalkulacyjne).

Czy BIM to oprogramowanie?

Absolutnie nie! W procesie BIM wykorzystuje się wiele różnych systemów oprogramowania BIM, ale fakt uczestnictwa w procesie BIM nie powoduje, że dane oprogramowanie możemy nazwać „BIMem”. Istnieje niezliczona liczba programów, które są wykorzystywane w procesach BIM – zarówno uniwersalnych, takich jak Excel, czy Dropbox, jak i specjalistycznych, których funkcjonalność jest sprofilowana pod kątem wykonywania konkretnych procesów, jak tworzenie modeli 3D budynków, ich analiza, sprawdzanie ich jakości etc.

Czym jest CDE – czy jest to oprogramowanie?

W przypadku CDE, jeszcze częściej niż w przypadku BIM, termin jest błędnie utożsamiany z oprogramowaniem. CDE (Common Data Environment) to według normy ISO-19650  Wspólne Środowisko Danych umożliwiające uczestnikom procesu BIM kontrolowany dostęp do informacji i sprawną komunikację. Norma nie wskazuje, że środowisko takie jest zbudowane w oparciu o jeden system informatyczny. Przeciwnie – zazwyczaj CDE składa się z wielu różnych systemów wdrażanych na różnym poziomach komunikacji.

Przeczytaj także
Praca zespołowa w Archicadzie

Praca zespołowa w Archicadzie

Jak dobrze zaplanować pracę zespołową w Archicadzie? Jak mądrze nią zarządzać i się nie pogubić? Z pomocą przychodzi BIMcloud – platforma do pracy zespołowej. Przeczytaj artykuł i zobacz, jak ją wykorzystać.

26.06.2024
Jak w pełni wykorzystać możliwości BIM w 2024 roku?

Jak w pełni wykorzystać możliwości BIM w 2024 roku?

Jest wiele obszarów, w których implementacja BIM może usprawnić Twoją pracę. Korzyści płynące z wdrożenia mogą Ci posłużyć niezależnie od tego czy projektujesz, wykonujesz, czy inwestujesz w budynki. W tym artykule analizujemy, jak możesz w pełni wykorzystać BIM.

05.06.2024

Partnerzy