Oficjalny dostawca Archicada w Polsce | Członek buildingSMART

Edycje Archicada

Archicad 27 jest najbardziej zaawansowanym, uniwersalnym oprogramowaniem do projektowania w systemie BIM. Pozwala integrować pracę wielobranżowych zespołów różnych specjalności w sposób OTWARTY, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania innych firm.

Poznaj ceny Archicada 27

Kolejne wersje wprowadzały szereg innowacji usprawniających pracę w programie. Zobacz jak Archicad zmieniał się na przestrzeni lat począwszy od wersji 15.

Archicad 27

Archicad 26

Rok wydania:

2023

Systemy:

macOS 12.3
Windows 10
Windows 11

Archicad 27 skupia się na funkcjach związanych z projektowaniem oraz poprawą produktywności. Sztandarowym rozwiązaniem najnowszej odsłony programu są Wersje projektu, czyli narzędzie umożliwiające prezentację różnych wariantów rozwiązań projektowych.

Nowe opcje Archicada 27 podzielić można na parę obszarów tematycznych: projektowanie, współpraca oraz produktywność. Nowości są bardzo zróżnicowane, jednak ich wspólnym mianownikiem jest usprawnienie czasochłonnych i powtarzalnych procesów. Obok dużych zmian, jak zwykle pojawiło się również sporo niewielkich usprawnień, które jednak istotnie poprawią efektywność i łatwość projektowania.

ZOBACZ WIĘCEJ

Projektowanie

 • Ulepszone zarządzanie atrybutami, które zmniejsza ryzyko błędów, nawet w przypadku dużych i złożonych projektów.
 • Szybsza nawigacja w projekcie pozwala na wyświetlanie konkretnych elementów struktury projektu, dzięki nowej funkcji wyszukiwania w Nawigatorze.
 • Ulepszona interoperacyjność z programem Revit. Dostępne wsparcie dla formatów Revit do wersji 2021 pozwala na importowanie plików RFA jako natywnych obiektów Archicada i tworzyć automatyczne elementy MEP Archicad na podstawie tych plików. Możliwe jest też eksportowanie plików RVT oraz podłączanie całych modeli Revita 3D RVT. Archicad obsługuje teraz filtry Branży programu Revit.
 • Ulepszone zastąpienia wykończeń w narzędziu otwór. Zostało ono wzbogacone o nową funkcjonalność zastąpień wykończeń i ich powierzchni.
 • Wprowadzono ulepszenia reguł generowania modelu analitycznego.
 • Dodano rozbudowaną personalizację szafek kuchennych.
 • Ulepszono edycję 2D okręgów i elips - rozciąganie i tworzenie ich kopii.
 • Tworzenie inteligentnych obiektów za pomocą programu Library Part Maker (dostępne tylko dla klientów SSA i Forward).

Współpraca

 • Możliwość automatycznego generowania obciążęń użytkowych na podstawie klasyfikacji stref.
 • Szybszy eksport do FRILO (wprowadzenie bezpośredniego połączenia Archicad-FRILO).
 • Ulepszenia translatorów formatu SAF.
 • Obsługa wielosegmentowych słupów i belek w modelu analitycznym.
 • Ulepszona wydajność BIMcloud w postaci obsługi 100 tysięcy plików oraz rozbudowana funkcjonalność w zakresie bezpieczeństwa projektów i kontrola jego historii.
 • Nowe informacje w katalogu materiałów budowlanych pozwalające przeprowadzić wiarygodne i natychmiastowe informacje o pochłoniętej energii i CO2.

Dokumentacja

 • Nowe autoteksty dla szablonów arkuszy, opisujące wymiary i nazwy szablonów arkuszy.
 • Ulepszenia w zakresie zastąpień graficznych.
 • Zaktualizowane narzędzie koty wysokościowej pozwalające predefiniować poziom odniesienia pomiaru oraz jego zapis w ulubionych.
 • Usprawnienia importu wielostronicowych plików PDF – możliwy import wybranych stron za pomocą jednego kliknięcia.

Wizualizacja

 • Nowe profesjonalne tekstury (dostępne tylko dla klientów SSA i Forward).
 • Ulepszona przeglądarka BIMx Desktop Viewer dająca bardziej realistyczną wizualizację z cieniami, prostszym i lepiej opisanym procesem publikacji oraz nowa funkcja dostosowywania eksportu tekstur Archicada.

Archicad 26

Archicad 26

Rok wydania:

2022

Systemy:

macOS 12.3
Windows 10
Windows 11

Wersja 26 pozwala spędzić mniej czasu na zarządzaniu projektem, a więcej na tym, co w zawodzie architekta najprzyjemniejsze – projektowaniu usprawniając organizację oraz interoperacyjność międzybranżową oraz tworzenie i zarządzanie dokumentacją projektu.

Nowa wersja wprowadza również szereg usprawnień w zakresie wizualizacji, dostarczając całkowicie odświeżone profesjonalne tekstury. Dodatkowo, w zakresie współpracy projektant zyskuje więcej możliwości komunikacji z uczestnikami projektu i analizy konstrukcji budynku czy też możliwość generowania dokładniejszych oszacowań energetycznych budynków.

Projektowanie

 • Ulepszone zarządzanie atrybutami, które zmniejsza ryzyko błędów, nawet w przypadku dużych i złożonych projektów.
 • Szybsza nawigacja w projekcie pozwala na wyświetlanie konkretnych elementów struktury projektu, dzięki nowej funkcji wyszukiwania w Nawigatorze.
 • Ulepszona interoperacyjność z programem Revit. Dostępne wsparcie dla formatów Revit do wersji 2021 pozwala na importowanie plików RFA jako natywnych obiektów Archicada i tworzyć automatyczne elementy MEP Archicad na podstawie tych plików. Możliwe jest też eksportowanie plików RVT oraz podłączanie całych modeli Revita 3D RVT. Archicad obsługuje teraz filtry Branży programu Revit.
 • Ulepszone zastąpienia wykończeń w narzędziu otwór. Zostało ono wzbogacone o nową funkcjonalność zastąpień wykończeń i ich powierzchni.
 • Wprowadzono ulepszenia reguł generowania modelu analitycznego.
 • Dodano rozbudowaną personalizację szafek kuchennych.
 • Ulepszono edycję 2D okręgów i elips - rozciąganie i tworzenie ich kopii.
 • Tworzenie inteligentnych obiektów za pomocą programu Library Part Maker (dostępne tylko dla klientów SSA i Forward).

Współpraca

 • Możliwość automatycznego generowania obciążęń użytkowych na podstawie klasyfikacji stref.
 • Szybszy eksport do FRILO (wprowadzenie bezpośredniego połączenia Archicad-FRILO).
 • Ulepszenia translatorów formatu SAF.
 • Obsługa wielosegmentowych słupów i belek w modelu analitycznym.
 • Ulepszona wydajność BIMcloud w postaci obsługi 100 tysięcy plików oraz rozbudowana funkcjonalność w zakresie bezpieczeństwa projektów i kontrola jego historii.
 • Nowe informacje w katalogu materiałów budowlanych pozwalające przeprowadzić wiarygodne i natychmiastowe informacje o pochłoniętej energii i CO2.

Dokumentacja

 • Nowe autoteksty dla szablonów arkuszy, opisujące wymiary i nazwy szablonów arkuszy.
 • Ulepszenia w zakresie zastąpień graficznych.
 • Zaktualizowane narzędzie koty wysokościowej pozwalające predefiniować poziom odniesienia pomiaru oraz jego zapis w ulubionych.
 • Usprawnienia importu wielostronicowych plików PDF – możliwy import wybranych stron za pomocą jednego kliknięcia.

Wizualizacja

 • Nowe profesjonalne tekstury (dostępne tylko dla klientów SSA i Forward).
 • Ulepszona przeglądarka BIMx Desktop Viewer dająca bardziej realistyczną wizualizację z cieniami, prostszym i lepiej opisanym procesem publikacji oraz nowa funkcja dostosowywania eksportu tekstur Archicada.

Archicad 25

Archicad 25

Rok wydania:

2021

Systemy:

macOS 10.15
macOS 11.3
Windows 10

Narzędzie przystosowane do potrzeb architektów umożliwiające skuteczne i efektywne prowadzenie całego procesu projektowego w jednym zintegrowanym środowisku.

Wersja 25 kładzie największy nacisk na lepszą wizualizację i współpracę. Możliwość wyświetlania tekstur w przekrojach, elewacjach i rozwinięciach pozwala osiągnąć świetne efekty graficzne, jednocześnie minimalizując konieczność użycia dodatkowego oprogramowania. Z kolei wbudowana, płynna współpraca z formatami programu Revit oraz rozwinięte funkcjonalności modelu analitycznego konstrukcji, są rzeczywistą realizacją idei OpenBIM. Nową wersję docenią również architekci wnetrz, za sprawą rozbudowanej bazy obiektów bibliotecznych.

Projektowanie

 • Szybsze procesy modelowania i większa spójność dzięki ujednoliconym poleceniom nawigacji między widokami 2D i 3D.
 • Precyzyjne oszacowanie ilości dzięki otworom o niestandardowych kształtach przy użyciu prostych wielokątów w znanym środowisku 2D lub 3D.
 • Łatwe tworzenie niestandardowych schodów przy zachowaniu zgodności ze wszystkimi lokalnymi normami.
 • Rozwijająca się biblioteka parametrycznych obiektów 3D podąża za najnowszymi trendami w projektowaniu mieszkaniowym i komercyjnym. Szybko dostosuj kuchnie za pomocą nowych szafek modułowych, które ułatwiają produkcję różnorodnych projektów do wyboru przez klientów.
 • Importuj i eksportuj pliki Rhino 6 i Rhino 7, aby wykorzystać moc wiodących w branży narzędzi do swobodnego projektowania organicznego, a następnie przełącz się na Archicad, aby kontynuować opracowywanie projektu i dokumentację.

Wizualizacja

 • Przekazuj projekty z realistycznymi szczegółami — wyświetlaj tekstury powierzchni w widokach przekrojów i elewacji bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania do edycji.
 • Szybsze uzyskiwanie akceptacji klientów dzięki dokładnym, artystycznym detalom. Delikatne cienie dodają kontury i głębię powierzchni w widokach przekroju i elewacji. Nakładaj tekstury z wypełnieniami deseniem.
 • Renderowanie 3D w systemie macOS właśnie stało się szybsze — Metal, nowy graficzny interfejs API firmy Apple, zastępuje Open GL.

Dokumentacja

 • Większa elastyczność w komunikowaniu projektów.
 • Automatyczne wyświetlanie informacji związanych z MEP w celu usprawnienia przepływu dokumentacji MEP.

Współpraca

 • Usprawnione przepływy pracy koordynacji dzięki nowemu Natywnemu Punktowi Geodezyjnemu. Łatwiejsza, scentralizowana obsługa współrzędnych ze świata rzeczywistego we wszystkich przepływach pracy OpenBIM.
 • Obsługa formatów plików Revit do 2021 jest teraz wbudowana w Archicad, aby zapewnić lepszą współpracę z inżynierami korzystającymi z oprogramowania Revit MEP.
 • Migracja z Revit do Archicad jest łatwa dzięki funkcji wymiany geometrii RFA i RVT.
 • Oszczędzaj czas i eliminuj błędy, dzięki dodatkowi do połączenia Archicad-Solibri, bezpłatnemu dla wszystkich użytkowników (Wymagane oprogramowanie Solibri).

Archicad 24

Archicad 24

Rok wydania:

2020

Systemy:

macOS 10.15
macOS 10.14
Windows 10

Łączy architektów i inżynierów we wspólnym środowisku BIMcloud w celu dostarczenia zintegrowanego projektu. Przejrzystość zapewniona przez wspólny model i organizację pracy zorientowaną na zespół zwiększa zaufanie wśród członków zespołu i eliminuje zjawisko powielania modelu i nadmiarowy nakład pracy architektów i inżynierów.

Wersja 24 jest realizacją idei zintegrowanego projektowania. Wbudowany model analityczny konstrukcji oraz narzędzie do modelowania instalacji MEP Modeler dają projektantom konstrukcji i instalacji proste i intuicyjne narzędzie pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnej współpracy z innym oprogramowaniem. Na nowych funkcjonalnościach w zakresie współpracy skorzystają również architekci, za sprawą możliwości zaawansowanego porównywania modeli oraz sprawnemu systemowi ządzaniu uwagami.

Projektowanie zintegrowane

 • Zintegrowany model analityczny konstrukcji.
 • Reprezentacja modelu analitycznego konstrukcji.
 • Automatyczne generowanie modelu analitycznego konstrukcji w Archicadzie.
 • Wymiana modelu analitycznego konstrukcji z aplikacjami do analizy w formacie SAF i IFC SAV.
 • Zintegrowany MEP Modeler do projektowania instalacji budynku.

Współpraca

 • Możliwość śledzenia zmian w projektach zespołowych.
 • Zarządzanie zmianami i sprawdzanie jakości modelu fizycznego.
 • Porównywanie modeli, wizualizacja zmian w modelu.
 • Zarządzanie Uwagami w Archicadzie oraz innych programach.

Koordynacja

 • BIMcloud jako multidyscyplinarne centrum modeli.
 • Zarządzanie projektami oraz plikami teamwork.
 • Zarządzanie zespołem w BIMcloud.

Produktywność

 • Nowe elementy mebli w standardowej bibliotece.
 • Udoskonalona edycja Polilinii
 • Wartości zestawu opcji Archicada dostępne jako menu rozwijane po eksporcie do Excela
 • Wsparcie formatu DGN w wersji 8

Funkcje eksperymentalne

 • Programowanie funkcji Archicada w językach JSON/Python API.
 • Obsługa trybu ciemnego w systemie macOS.
 • Import/Eksport modelu analitycznego konstrukcji IFC.

BIMx

 • Aktualizacja aplikacji w systemie iOS.
 • Aktualizacja przeglądarki plików BIMx na komputery z systemem Windows oraz macOS.
 • Nieograniczony rozmiar modeli w BIMx.

Archicad 23

Archicad 23

Rok wydania:

2019

Systemy:

macOS 10.14
macOS 10.13
Windows 10

Znacznie poprawia wydajność istotnych procesów, takich jak uruchamianie oprogramowania, otwieranie plików, praca w środowiskach wieloprojektowych oraz przełączanie się między różnymi widokami projektu BIM. Zupełnie nowe narzędzia Otwór, Słup i Belka zwiększają dokładność modelowania i usprawniają współpracę z branżami inżynierskimi.

Po zmianach dotyczących Schodów, Balustrad i Przegród Strukturalnych kolejnym przebudowom ulegają narzędzia Słup oraz Belka. Ich zastosowanie otwiera dodatkowe możliwości w zakresie realistycznego odwzorowania geometrii budynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów, paletę narzędzi wzbogacono o narzędzie Otwór, ułatwiające np. kontrolę i projektowanie przebić. Archicad 23 to również zasadnicza zmiana na plus, jeśli chodzi o szybkość otwierania projektów, przebudowę widoków i przełączanie się między zakładkami, w stosunku do wczesniejszych wersji.

Projektowanie

 • Odnowione narzędzia Belka oraz Słup.
 • Nowe narzędzie Otwór.
 • Reprezentacja 2D połączonych stropów na rzucie.

Wizualizacja

 • Nowa wersja silnika Cinerender.
 • Uaktualnienie katalogu wykończeń.

Produktywność

 • Zintegrowana aktywacja i dezaktywacja klucza wirtualnego.
 • Wyeliminowanie problemu „brakujących” ustawień widoku po zmianie nazwy.
 • Linie wskaźnika etykiety tekstowej (Dodatkowe ulepszenia).

Wydajność

 • Nowe okno startowe i szybsze otwieranie projektów.
 • Nawigowanie pomiędzy zakładkami i szybsze przełączanie pomiędzy zakładkami.
 • Szybsza przebudowa widoków.
 • Przebudowa widoków wyłącznie dla zmienianych elementów.
 • Zachowanie jedynie widocznej zawartości rysunków zewnętrznych.

Współpraca

 • Szybszy Import i Eksport IFC.
 • Pełna obsługa IFC4.
 • Ustawienia/Eksport/Import danych właściwości map georeferencyjnych.
 • Organizacja elementów w systemy IFC (IFC Building Systems).
 • Eksport podłączeń elementów instalacji do IFC.
 • Eksportowanie geometri brutto do IFC.

Zarządzanie informacją

 • Własne właściwości dla materiałów budowlanych.

Udoskonalenia bibliotek

 • Udoskonalenia bibliotek.

Archicad 22

Archicad 22

Rok wydania:

2018

Systemy:

macOS 10.13
macOS 10.12
Windows 10

Usprawnia proces projektowania architektonicznego i tworzenia dokumentacji w zakresie fasad budynków. Ponadto, Archicad 22 wprowadza znaczące ulepszenia w modelowaniu konstrukcji, zarządzaniu informacją i wydajności 2D.

Następstwem wcześniejszych zmian w narzędziu Przegroda Strukturalna, jest jego dalsze przebudowanie i usprawnienie zapewniające możliwość swobodnego kształtowania indywidualnie zaprojektowanych fasad budynków. Archicad 22 poprzez wdrożenie modyfikatorów profili złożonych, pozwala też na bardzo elastyczne budowanie modelu za pomocą mniejszej ilości elementów. Mówiąc o liczbach, warto z kolei zwrócić uwagę na narzędzie Wyrażeń dostępne od tej wersji we Właściwościach elementów. Pozwalają one na wykonywanie różnorakich operacji matematycznych na właściwosciach, np. obliczyć wymaganą powierzchnię biologicznie czynną dla naszej działki. Wielbiciele architektury parametrycznej docenią też z pewnością połączenie Archicad-Grashopper LIVE Connection.

Projektowanie

 • Przebudowane narzędzie Przegroda strukturalna.
 • Kolejne udoskonalenia narzędzia Schody oraz Balustrada.
 • Modyfikatory geometrii w Profilach złożonych.

Wizualizacja

 • Nowa wersja silnika Cinerender.

Produktywność

 • Wyrażenia we Właściwościach.
 • Zaktualizowane okno Menedżera atrybutów oraz Opcji reprezentacji modelu.
 • Obsługa Trackpad oraz Magic Mouse.
 • Własne etykiety graficzne.

Wydajność

 • Płynna nawigacja 2D dla wektorowych modeli.

Współdziałanie

 • Eksport ilościi cech komponentów do IFC.
 • Import właściwości IFC jako właściwości Archicada.
 • Import geometrii NURBS z plików IFC.
 • Archicad―Grasshopper LIVE Connection

Udoskonalenia bibliotek

 • Poziomy szczegółowości ORM.
 • Udoskonalenia w bibliotece standardowej.
 • Formatowanie tekstu w tekstach GDL.

Archicad 21

Archicad 21

Rok wydania:

2017

Systemy:

macOS 10.12
macOS 10.11
Windows 10
Windows 8.1

Przedstawia długo oczekiwane narzędzie do tworzenia schodów, wykorzystujące zgłoszoną przez GRAPHISOFT do opatentowania technologię Predictive Design.

Kolejny milowy krok w rozwijaniu narzedzi projektowych stanowią zaimpelemntowane w Archicadzie 21 nowe narzędzie Balustrada oraz usprawnione narzedzia Przegroda Strukturalna i Schody. W tej wersji zyskujemy też możliwosć weryfikacji naszych projektowych poczynań poprzez nową funkcjonalność wykrywania kolizji. Równolegle z rozwojem możliwości kształtowania geometrii, poprawie ulega również zarządzanie informacją: wprowadzone zostają Systemy Klasyfikacji. Jednocześnie znacząco rozwija się mozliwość działania na otwartych standardach poprzez zwiększenie naszej kontroli i możliwości w zakresie publikacji plików IFC.

Intuicyjność

 • Nowe narzędzie Balustrada.
 • Zmiany w narzędziu Schody.
 • Zmiany w narzędziu Przegroda strukturalna.

Produktywność

 • Powielanie wzdłuż ścieżki
 • Głębokość przekroju.
 • Selektywne przenoszenie ustawień.

Współpraca

 • Zarządzanie informacją: Systemy Klasyfikacji

Wizualizacja

 • Wizualizacja.
 • Nowy silnik CineRender.
 • Zmiany w definicjach Wykończeń dla CineRender.
 • Style 3D.

Współpraca

 • IFC jako moduł Hotlink.
 • Wykrywanie kolizji.
 • Zarządzanie klasyfikacją podczas importu/eksportu IFC.
 • Pełna kontrola preferencji IFC (Translatory).
 • Dostosowywanie wzniesienia zawartości Hotlink do struktury kondygnacji projektu głównego.
 • Usprawnienia publikowania plików IFC.
 • Udoskonalenia eksportu BIMx.
 • Udoskonalenia bibliotek.

Archicad 20

Archicad 20

Rok wydania:

2016

Systemy:

macOS 10.11
macOS 10.10
Windows 10
Windows 8.1

Wprowadza szereg istotnych usprawnień funkcjonalnych, które kładą nacisk na informację zawartą w modelu BIM, zwiększając tym samym wartość zarówno dla użytkowników Archicada, jak i pozostałych zainteresowanych stron. Nowy interfejs graficzny “flat-design” odróżnia nową wersję od dotychczasowych narzędzi BIM.

Już na pierwszy rzut oka Archicad 20 odróżnia się od poprzednich wersji: za sprawą nowego interfejsu graficznego. Jego przejrzystość ułatwia znacząco naszą kooperację z programem. Jednocześnie, poza przyjemnym dla oka środowiskiem pracy, wersja ta wnosi zarządzanie informacją na zupełnie nowy poziom, prezentując właściwości elementów. Przedstawione w tej wersji warianty graficzne dają niemal nieograniczone możliwosci w zakresie prezentacji graficznej projektu, jednocześnie będąc świetnym narzedziem do działań z zakresu QA.

Interfejs

 • Odświeżony Interfejs użytkownika.
 • Graficzne Ulubione.
 • Udoskonalona nawigacja za pomocą zakładek.
 • Ulepszone zarządzanie bibliotekami.

Współpraca

 • Zarządzanie Informacją poprzez definiowanie właściwości elementów.
 • Warianty grafiki.

Wizualizacja

 • Uaktualniony silnik renderingu CineRender: R16.
 • Definicje NURBS w jezyku GDL.
 • Perspektywa dwuzbiegowa.

Open BIM

 • Udoskonalenia formatu wymiany IFC
 • Ulepszenia DWG.
 • 3DM Import-Eksport.

Archicad 19

Archicad 19

Rok wydania:

2015

Systemy:

Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.9
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7

Dokonuje ogromnego skoku w wydajności BIM, rozszerzając swoją solidną 64-bitową i wieloprocesorową technologię przetwarzania o predykcyjne przetwarzanie tła, pierwsze w branży BIM. W rezultacie Archicad oferuje teraz błyskawicznie szybki czas reakcji, co czyni go niekwestionowanym liderem szybkości wśród oprogramowania BIM.

Wraz z nadejściem wersji 19, przełomowemu usprawnieniu ulega wydajność programu, za sprawą optymalizacji trybu wyświetlania OpenGL oraz ulepszenia obliczeń w tle. Jednoczesnie od tej wersji możliwy jest import do Archicada chmur punktów, co zdecydowanie zwiększa pole zastosowania programu przy wykonywaniu inwentaryzacji. Przedstawiona zostaje interaktywna paleta zapewniająca prosty dostęp do podstawowych funkcji.

Poduktywność

 • Ulepszenia w wydajności (optymalizacja trybu wyświetlania OpenGL).
 • Ulepszenia dla obliczeń w tle.

Projektowanie

 • Interaktywna paleta.
 • Malarz powierzchni.
 • Nowy system Linii pomocniczych.
 • Reorganizacja narzędzia Etykieta.

Interface

 • Ulepszenia Interfejsu użytkownika.
 • Usprawnienia w Interfejsie użytkownika Obiektów bibliotecznych (uproszczony Interfejs Drzwi/Okien).

Współpraca

 • Wsparcie dla importu Chmury Punktów.
 • Ulepszenia w formacie PDF.
 • Ulepszenia importu IFC.

Archicad 18

Archicad 18

Rok wydania:

2014

Systemy:

Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.7
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7

Dostarcza innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę w BIM, w tym CineRender: zupełnie nowy silnik z wysokiej klasy fotorealistycznymi możliwościami renderowania, które można znaleźć tylko w profesjonalnej aplikacji do tworzenia wizualizacji CINEMA 4D — teraz dostępnej bezpośrednio w Twoim narzędziu BIM.

Kolejny, wyższy poziom zaawanowania w wizualizowaniu projektu możemy osiągnąć przy użyciu Archicada 18. Zaimplementowany silnik renderujący CineRender pozwala osiągać wysokiej jakości renderingi bezpośrednio w programie. Ponadto dzięki wprowadzeniu Wersji projektu, szanse na pomyłkę przy publikowaniu dokumentacji zostają znacząco obniżone. Wsparcie uwag w formacie BCF rozwija możliwości współpracy za pomocą formatu IFC i umożliwia przekazywanie uwag i sprawną koordynację międzybranżową, zgodną ze standardami OpenBIM.

Wizualizacja

 • Nowy zintegrowany slink renderujący CineRender.

Projektowanie

 • Zarządzanie Wersjami.
 • Ulepszenia bibliotek.
 • Nowe obiekty biblioteczne.
 • Nowe lampy oraz źródła światła.
 • Ulepszenia narzędzia Rozwinięcia ścian.

Współpraca

 • Format BCF do rozszerzonej komunikacji za pomocą formatu IFC.

Open BIM

 • Udoskonalenia formatu wymiany IFC.
 • 3DM Import-Eksport.
 • Etykietowanie danych IFC.
 • Udoskonalone połączenie z Revit 2015.
 • Ulepszenia DWG.
 • Ulepszenia jakości IFC.
 • Integracja z BIMcloud.
 • Usprawnienia wymiany danych za pomocą formatu PDF.
 • Podgląd rezerwacji oraz zmian w trybie Teamwork.
 • Rozszerzona funkcjonalność narzędzia Zakreślacz projektu.

Archicad 17

Archicad 17

Rok wydania:

2013

Systemy:

Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.6
Windows Vista
Windows 8
Windows 7

Zapewnia możliwości, które znacznie upraszczają modelowanie budynków i tworzenie dokumentacji, nawet jeśli model jest stworzony na wysokim poziom szczegółowości. Kompleksowa organizacja pracy BIM w Archicadzie pozwala na ciągłe korzystanie z modelu aż do ukończenia projektu.

Wraz z wersją Archicad 17 następuje prawdziwy przełom w zakresie projektowania. Dzięki wprowadzeniu materiałów budowlanych i oparciu przecięć i połączeń elementów na priorytetach, tworzenie poprawnego technicznie modelu i dokumentacji jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przecinanie odpowiednich warstw jest generowane automatycznie. Osiągnięte w ten sposób rezultaty można zaprezentować od tej wersji w efektowny sposób przy wykorzystaniu płaszczyzny przekroju 3D i dokumentu 3D.

Projektowanie

 • Połączenia elementów oparte na Priorytetach.
 • Materiały budowlane.
 • Płaszczyzny Przekroju 3D.
 • Łączenie elementów z Kondygnacjami.
 • Linia bazowa elementów powiązana z rdzeniem.
 • Belki po łuku.
 • Dokument 3D.

Współpraca

 • Wsparcie dla formatu PDF/A.
 • Eksport do formatu STL.
 • Zintegrowane połączenie z Google Earth oraz SketchUp.
 • Ulepszenia IFC.
 • Ulepszenia dodatku Ecodesigner.
 • Usprawnienia w wydajności.

Archicad 16

Archicad 16

Rok wydania:

2012

Systemy:

Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.6
Windows XP
Windows Vista
Windows 8
Windows 7

Wprowadza obszerny ekosystem rozwiązań ułatwiający tworzenie, udostępnianie i wyszukiwanie niestandardowych komponentów BIM. Wbudowana funkcja Oceny Energetycznej zmienia Archicada 16 w najbardziej “zielone” rozwiązanie BIM dostępne obecnie na rynku.

Kolejna, 16 wersja Archicada wprowadza kluczowe rozwiązania jeśli chodzi o projektowanie energooszczędne. Dzięki wbudowanej analizie energetycznej Ecodesigner i możliwości tworzenia raportów charakterystyki energetycznej, ułatwia ona świadome wybieranie ekologicznych rozwiązań projektowych. Z kolei zintegrowany portal BIM Components zapewnia dostęp do szybkiego wyszukiwania komponentów BIM. W zakresie współpracy, warto zwrócić uwagę na szybsze aktualizacje modułów Hotlink i ulepszenia współpracy z formatami IFC i DXF/DWG.

Projektowanie

 • Narzędzie Kształt ― graficzna edycja oraz zamiana istniejących elementów.
 • Zintegrowana analiza energetyczna za pomocą programu Ecodesigner.
 • Szybkie raporty z charakterystyką energetyczną budynku.
 • Łatwiejszy dostęp do obiektów bibliotecznych.
 • Zintegrowany portal BIM Components.
 • Graficzny podgląd polecenia Obróć.
 • Rozszerzone możliwości edycji Info o Projekcie.
 • Właściwości fizyczne do Oszacowania energetycznego przyporządkowane do Wypełnień Archicada.

Współpraca

 • Nowe możliwości kopii zapasowych projektów Teamwork.
 • Szybsza aktualizacja połączeń modułów Hotlink.
 • Usprawniona współpraca za pomocą formatu IFC.
 • Ulepszenia zapisu i odczytu formatu DXF/DWG.

Archicad 15

Archicad 15

Rok wydania:

2011

Systemy:

Mac OS X 10.6
Windows XP
Windows Vista
Windows 8
Windows 7

Wzbogaca formy architektoniczne dostępne dla projektantów, aby wyzwolić ich kreatywne umysły. Nowa wersja rozszerza również zakres prac BIM o przebudowy i remontowe.

Archicad 15 wprowadza szereg zmian wzakresie projektowania. Umożliwia kreatywne kształtowanie form dzięki zastosowaniu operacji bryłowych, opcji dachów wielopołaciowych, czy nowemu narzędziu Powłoka. To również tak kluczowa w zakresie współpracy funkcjonalność jak wprowadzenie właściwości IFC jako parametrów Archicada. Narzędzie Przebudowa jest z kolei kluczową funkcjonalnością dla wszystkich projektantów, których działalność koncentruje się wokół zabytków i obiektów istniejących.

Projektowanie

 • Narzędzie Powłoka.
 • Dachy wielopołaciowe.
 • Ulepszenia Świetlików.
 • Rozszerzone możliwości Łączenia elementów (Operacje Bryłowe).
 • Płaszczyzna edycji 3D.
 • Linie pomocnicze w 3D.
 • Narzędzie Przebudowa.
 • Łatwa migracja bibliotek.
 • Szybki autozapis.

Współpraca

 • Właściwości IFC jako parametry Archicada.
 • 64-bitowa wersja na systemy MacOS.
 • Strefa doskonalenia oprogramowania.

Najlepsza oferta na Archicad 27 dla Ciebie!

Wypełnij poniższy formularz, aby umówić prezentację i uzyskać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Partnerzy