Oficjalny dostawca oprogramowania GRAPHISOFT Archicad w Polsce. | Członek korporacyjny buildingSMART Polska

Migracja projektów Teamwork Archicada

W poprzednich dwóch artykułach z tej serii przybliżyliśmy Wam ogólnie tematykę migracji projektów (Migracja projektów Archicada) oraz omówiliśmy praktykę wykonywania migracji projektów indywidualnych (Migracja projektów indywidualnych Archicada). W niniejszym, ostatnim artykule z tej serii, przedstawimy krok po kroku jak wykonać ten proces w przypadku projektów zespołowych Teamwork.

migracja teamwork archicad

Migracja projektów Teamwork do nowszej wersji Archicada

Czym zatem różni się migracja projektów Teamwork od projektów indywidualnych? W samej swojej istocie oba procesy są do siebie bardzo podobne: obiekty biblioteczne zostają automatycznie przetłumaczone na ich nowsze wersje, a te niemające swoich odpowiedników w nowej wersji zostaną wstawione przy użyciu bibliotek migracji. Różnica polega na przebiegu całej procedury: migracja projektu Teamwork wymaga jego wcześniejszego przygotowania, a następnie przesłania projektu na docelowy serwer BIMcloud.

Przygotowanie projektu odbywa się jeszcze w wersji Archicada, z której migrujemy projekt. Na początku musimy upewnić się, że wszyscy użytkownicy wysłali swoje zmiany i udostępnili wszystkie elementy. Następnie każdy z użytkowników, poza osobą migrującą powinien opuścić projekt Teamwork.

Po wykonaniu powyższych działań, możemy przejść do etapu właściwego przygotowania pliku, który przebiega w dwóch krokach:

  • Przechodzimy do zakładki Teamwork i odnajdujemy tam opcję Projekt -> Migracja projektu Teamwork -> Przygotuj do migracji. W tym oknie przypomniane zostaną kroki, które zostaną wykonane: sprawdzenie opuszczenia projektu przez użytkowników, blokada projektu oraz odłączenie od projektu.

migracja teamwork archicad

  • Po kliknięciu “Przygotuj” mamy możliwość albo otwarcia kolejnego projektu, aby przeprowadzić analogiczne czynności, lub zakończyć procesu przygotowania.

W tym momencie kończy się etap przygotowania elementów projektu. Kolejnym krokiem jest wykonanie procedury migracji, która również przebiegnie inaczej niż w przypadku projektu indywidualnego. Zaczynamy od przejścia do wersji Archicada, do której migrujemy. Pamiętajmy, że w całym procesie konieczne jest aktywne połączenie ze źródłowym i docelowym serwerem BIMcloud. Przechodzimy do menu Teamwork, a następnie do jego podsekcji: Projekt -> Migracja projektu Teamwork -> Migracja przygotowanych projektów Teamwork. Program wyświetli okno podobne do tego, które znamy z przygotowania projektu. Przechodzimy w nim przez kolejne etapy:

  • Na początku pokazane zostaną wszystkie przygotowane wcześniej projekty. Pamiętajmy o zaznaczeniu opcji “Migracja bibliotek Archicada” jesli chcemy aby obiekty zostały zastąpione nowszymi, oraz wczytane zostały biblioteki migracji. Wybieramy odpowiedni projekt, który zamierzamy migrować i klikamy opcję “Następne”.

migracja teamwork archicad

  • W kolejnym oknie dialogowym możemy wskazać BIMcloud lub miejsce w jego strukturze, gdzie przeniesiony zostanie projekt. Wybieramy interesujący nas menedżer BIMcloud, użytkownika i serwer host. Po wskazaniu ścieżki na docelowym serwerze, klikamy “Migracja”.

migracja teamwork archicad

  • Projekt zostaje zmigrowany do nowej lokalizacji. Warto pamiętać, że użytkownicy i ich funkcje nie zostaną zmienieni. Usunięte zostaną takie informacje jak dziennik projektu, wiadomości, komentarze i status rezerwacji elementów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, możemy ręcznie usunąć projekt ze starej lokalizacji. Zalecamy jednak przetestować wcześniej działanie pliku po migracji. W ostatnim kroku, program pozwoli nam przeprowadzić migrację kolejnego pliku, dołączyć do ostatnio przeniesionego projektu lub zakończyć kreatora migracji. Na tym kończy się proces migracji projektów Teamwork.

Moduły hotlink i rysunki wczytane z innych plików źródłowych

W przypadku migracji Teamwork warto pamiętać jak zachowują się moduły hotlink oraz rysunki wczytane z innych plików źródłowych. Na każdym z plików źródłowych musimy przeprowadzić analogiczne do wcześniejszych czynności. Po ich wykonaniu, jeśli projekty źródłowe znajdowały się na tym samym serwerze BIMcloud, co plik główny – Archicad automatycznie zlokalizuje i zaktualizuje połączenia. W przypadku gdy były zlokalizowane na innym serwerze, konieczne będzie przeadresowanie plików.

Migracja projektów Teamwork do starszej wersji Archicada

Migracja projektu Teamwork do starszej wersji Archicada przebiega właściwie analogicznie jak w przypadku projektu indywidualnego. Nie ma do tego celu dedykowanej, osobnej funkcji. Aby dokonać wstecznej migracji musimy skorzystać z funkcji “Zapisz jako”. Możliwy jest zapis do jednej wersji wstecz, a zapisany projekt będzie projektem indywidualnym. Pamiętajmy o mogących się z tym wiązać problemach, które opisane zostały w naszym poprzednim artykule (Migracja projektów indywidualnych Archicada).

Przeczytaj także
Projektowanie wnętrz w Archicadzie

Projektowanie wnętrz w Archicadzie

Archicad często utożsamiany jest z narzędziem do projektowania kubatury. Czy możliwe jest używanie go do projektowania wnętrz? W tym artykule przedstawiamy zalety takiego rozwiązania.

06.02.2024
Archicad Start Edition 2024

Archicad Start Edition 2024

Poznajcie Archicada Start Edition 2024. W tym roku program zyskał nowe funkcje znane z Archicada 27, oferując jednocześnie niższą cenę.

23.01.2024

Partnerzy