Wzorzec Multibim - Multibim

Oficjalny dostawca oprogramowania GRAPHISOFT Archicad w Polsce. | Członek korporacyjny buildingSMART Polska

Archicad

Ogromną zaletą Archicada jest to, że możesz zacząć w nim projektować właściwie od razu po wyjęciu z pudełka. Te fabryczne ustawienia pozostawiają jednak jeszcze sporo śrubek do dokręcenia, np. w celu dostosowania do polskich norm i przepisów.

Aby jeszcze bardziej ułatwić Wam wejście w świat BIMu, przygotowaliśmy specjalny wzorzec dla Archicada, który przyspiesza i standaryzuje pracę z tym programem. Szybko się wdrażasz, a potem pracujesz spójnie!

Łatwiejszy start i standaryzacja

Doceniają go zarówno małe, jak i duże pracownie, ponieważ przyspiesza pracę poszczególnych projektantów oraz standaryzuje pracę całego zespołu. Wzorzec Multibim ułatwia wdrożenie – wdrożenie się w pracę z programem oraz wdrożenie standardu w pracowni.

Start pracy w programie

Wzorzec ułatwia wdrożenie się w pracę z Archicadem – ponieważ projektant dostaje gotowe ustawienia narzędzi i obiektów, które pozwalają od razu zacząć projektowanie.

Standaryzacja pracowni

Wzorzec ułatwia wdrożenie standardu w pracowni – ponieważ w łatwy i szybki sposób na wszystkich stanowiskach wgrywamy te same ustawienia, parametry i widoki.

Abonenci Karty Multibim
otrzymują nasz wzorzec bezpłatnie!

Wzorzec Multibim pozwala zaoszczędzić czas i nerwy! Jego wartość można by liczyć w tysiącach złotych,
ale Multibimowicze otrzymują go bezpłatnie, w ramach abonamentu Karty Multibim.

Poznaj wszystkie korzyści Karty Multibim

Jakie korzyści daje Wzorzec Multibim?

Przygotowanie warsztatu

Wzorzec oznacza gotowe i uporządkowane środowisko pracy, które pozwala od razu zacząć projektowanie.

Modelowanie budynku

Wzorzec dostarcza predefiniowane ustawienia elementów, które ograniczają czasochłonne konfigurowanie parametrów.

Kontrola jakości

Wzorzec udostępnia szereg widoków projektu, które umożliwiają sprawdzenie i zwizualizowanie odpowiednich parametrów projektowanego obiektu.

Tworzenie dokumentacji

Wzorzec oferuje szablony dokumentacji zgodne z polskimi normami, które gwarantują poprawny i sprawny eksport dokumentacji.

Publikacja plików

Wzorzec zawiera skonfigurowane zestawy rysunków i modeli, które mogą być w dowolnej chwili wykorzystane do tworzenia plików w różnych formatach.

Jakie ustawienia obejmuje nasz wzorzec?

Wzorzec Multibim bazuje na standardowym wzorcu projektu Archicada, ale został udoskonalony i wzbogacony o całą masę ustawień i nowych funkcjonalności.

Najważniejsze z nich obejmują:

 • Praktyczny przewodnik wprowadzający w podstawowe ustawienia wzorca Multibim oraz zasady pracy z modelami BIM.
 • Ustawienia kondygnacji, przykładowe przekroje i elewacje.
 • Ustawienia preferencji projektu, np. jednostek, stref etc.
 • Ustawienia atrybutów, w tym: usystematyzowane warstwy, zestawy piór, materiały budowlane, struktury warstwowe i profile złożone wykorzystujące modyfikatory parametryczne.
 • Skonfigurowane do różnych potrzeb ustawienia widoków: kombinacje warstw, opcje reprezentacji modelu, etapy przebudowy, wymiarowania i warianty graficzne zdefiniowane do różnych celów, w tym do kontroli jakości modelu i wspomagania projektowania.
 • Gotowe schematy zestawień – zarówno do przedmiarów ilościowych, jak i kontroli jakości modelu.
 • Domyślne ustawienia dla wszystkich narzędzi.
 • Bogaty zestaw ulubionych dla architektonicznych narzędzi projektowych, np. różne typy okien, drzwi, przegród strukturalnych etc.
 • Ulubione ustawienia narzędzi tworzących ujęcia takie jak: przekroje, elewacje, rozwinięcia etc.
 • Ulubione konfiguracje stref dla projektu zagospodarowania terenu, architektury, kubatur, stref pożarowych i procedur.
 • Ulubione etykiety stref dla różnych etapów projektu.
 • Ulubione dla elementów opisowych takich jak wymiarowania, teksty, etykiety etc.
 • Elementy biblioteczne Multibim takie jak: znacznik drzwi/okien ORM pozwalający na globalną kontrolę znaczników w projekcie w dwóch trybach: standardowym i Multibim SUN oraz etykietę ścian obliczającą współczynnik U.
 • Skonfigurowaną do różnych celów mapę widoków podzieloną na etapy procesu projektowego.
 • Dodatkowe widoki wspomagające projektowanie i do kontroli jakości.
 • Zestaw widoków do szybkiej wizualizacji projektu w różnych stylach.
 • Teczkę arkuszy zgodną z aktualnymi przepisami.
 • Przykładowe szablony ze skonfigurowanymi metryczkami arkuszy koncepcyjnych i budowlanych – zautomatyzowanymi przy użyciu info projektu i arkusza.
 • Zestawy publikacji pozwalające szybko eksportować dokumentację i modele do wielu formatów, np. IFC, BIMx, PDF, MOD, DWG.
 • Ustawienia do analizy nasłonecznienia dodatkiem Multibim SUN, w tym zestawienia pomieszczeń i okien sprawdzające spełnienie wymagań Warunków Technicznych.
Karta Multibim

Otrzymaj wzorzec bezpłatnie!

Multibimowicze otrzymują nasz wzorzec bez dodatkowych opłat, w ramach abonamentu Karty Multibim. Ale to tylko jedna z korzyści posiadania tej karty – koniecznie poznaj wszystkie szczegóły!

Korzyści karty Multibim