BIMcollab Cloud

Scentralizuj i zarządzaj wszystkimi elementami swojego projektu w chmurze oraz twórz przejrzyste przeglądy i wnikliwe raporty

BCF Managers

Twórz, filtruj i wyszukuj elementy w preferowanym narzędziu BIM. Zsynchronizuj je automatycznie z BIMcollab

BIMcollab ZOOM

Zobacz wszystkie modele w formacie IFC i zweryfikuj dowolny obiekt, klasyfikację lub właściwości pod kątem wymagań.