Narzędzie do przeglądania i sprawdzania modeli IFC

BIMcollab ZOOM to zintegrowane z platformą BIMcollab narzędzie pozwalające na przeglądanie
i skuteczne kontrolowanie modeli IFC. ZOOM jest najlepszym środowiskiem wspierającym wspólne rozwiązywanie problemów w trakcie spotkań koordynacyjnych.

ZOOM pomaga sprawnie analizować dane, wyszukiwać błędy projektowe i weryfikować rozwiązania. Szybka nawigacja, intuicyjna i płynna, nawet w przypadku dużych modeli. Teraz ZOOM oferuje wykrywanie kolizji
i obsługę chmur punktów!