Oficjalny dostawca Archicada w Polsce | Członek buildingSMART

Zarządzanie licencjami oraz kontem Graphisoft ID

W tym artykule odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania nt. tworzenia i zarządzania kontem Graphisoft ID, zarządzania firmowym kontem Graphisoft ID oraz licencjami.

 

Zarządzanie Graphisoft ID

Spis treści

 1. Czym jest GRAPHISOFT ID?
 2. Jak stworzyć GRAPHISOFT ID?
 3. Nie mogę stworzyć GRAPHISOFT ID. Co poszło nie tak?
 4. Nie pamiętam GRAPHISOFT ID, jak je znaleźć?
 5. Mam kilka kont GRAPHISOFT ID. Czy mogę ich połączyć?
 6. Zapomniałem hasła do GRAPHISOFT ID. Jak mogę je zresetować?
 7. Nie mogę zalogować się do programu License Manager Tool lub strony GRAPHISOFT ID za pomocą adresu e-mail i hasła. Co jest nie tak?
 8. Ostrzeżenie przy logowaniu „Twoje konto zostało zablokowane”(Your account has been blocked). Co jest nie tak?
 9. Gdzie mogę zmienić mój adres e-mail lub hasło do mojego GRAPHISOFT ID?
 10. Gdzie mogę uzyskać pomoc dotyczącą GRAPHISOFT ID?

Czym jest GRAPHISOFT ID?

GRAPHISOFT ID to konto użytkownika dające dostęp do serwisów online GRAPHISOFT takich jak:

Jak stworzyć GRAPHISOFT ID?

 • Jeśli masz już konto w MyARCHICAD, BIMx, BIMcomponents lub GRAPHISOFT.com, to posiadasz GRAPHISOFT ID.
 • Jeśli nie masz jeszcze GRAPHISOFT ID, możesz je utworzyć tutaj: https://graphisoftid.graphisoft.com/#/loginZarejestruj się za pomocą adresu e-mail. Zaletą tego jest to, że nie musisz pamiętać nowego hasła, aby uzyskać dostęp do witryn i usług GRAPHISOFT.
  Należy również pamiętać, że GRAPHISOFT ID jest wymagane do zarządzania licencjami ARCHICADa.

Nie mogę stworzyć GRAPHISOFT ID. Co poszło nie tak?

Może GRAPHISOFT ID już istnieje z takim adresem e-mail. Może się tak zdarzyć, jeśli wcześniej utworzyłeś konto na MyArchicad.com, BIMcomponents.com, BIMx.graphisoft.com lub graphisoft.com. Aby się tego dowiedzieć, użyj opcji Resetuj hasło. 

Wpisz adres e-mail:

 • Jeśli pojawi się komunikat „Ten e-mail nie jest zarejestrowany” (This email is not registered), oznacza to, że nie masz GRAPHISOFT ID zarejestrowanego z tym adresem e-mail. (Patrz 2. dla kolejnych kroków)
 • Jeśli komunikat się nie pojawi, oznacza to, że GRAPHISOFT ID istnieje, zresetuj hasło, klikając „Wyślij e-mail” (Send email).

Niektóre adresy domen e-mail są blokowane, ponieważ ich proces rejestracji nie jest bezpieczny. Nie możesz utworzyć GRAPHISOFT ID z takim adresem e-mail.

Nie pamiętam GRAPHISOFT ID, jak je znaleźć?

Odwiedź http://graphisoftid.graphisoft.com/#/resetpassword i wpisz adres e-mail.

 • Jeśli pojawi się komunikat „Ten e-mail nie jest zarejestrowany” (This email is not registered), oznacza to, że nie masz GRAPHISOFT ID zarejestrowanego z tym adresem e-mail.
 • Jeśli komunikat się nie pojawi, oznacza to, że GRAPHISOFT ID istnieje, zresetuj hasło, klikając „Wyślij e-mail” (Send email).

Mam kilka kont GRAPHISOFT ID. Czy mogę ich połączyć?

Konta GRAPHISOFT ID nie łączą się. Kontynuuj używanie preferowanego GRAPHISOFT ID.

Zapomniałem hasła do GRAPHISOFT ID. Jak mogę je zresetować?

Odwiedź http://graphisoftid.graphisoft.com/#/resetpassword i wpisz adres e-mail. Otrzymasz e-maila z powiadomieniem, które zawiera link. Klikając ten link, utwórz nowe hasło.

 • Uwaga: Jeśli pojawi się komunikat „Ten e-mail nie jest zarejestrowany”(This email is not registered), oznacza to, że nie masz GRAPHISOFT ID zarejestrowanego z tym adresem e-mail.

Nie mogę zalogować się do programu License Manager Tool lub strony GRAPHISOFT ID za pomocą adresu e-mail i hasła. Co jest nie tak?

Ostrzeżenie przy logowaniu „Twoje konto zostało zablokowane”(Your account has been blocked). Co jest nie tak?

Zbyt wiele razy próbowałeś zalogować się za pomocą nieprawidłowego hasła. Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane na 60 minut. Otrzymasz e-maila z powiadomieniem, które zawiera link. Klikając ten link, możesz odblokować swoje konto.

Gdzie mogę zmienić mój adres e-mail lub hasło do mojego GRAPHISOFT ID?

Jeśli zarejestrowałeś się przy użyciu adresu e-mail i hasła, zaloguj się na http://graphisoftid.graphisoft.com i przejdź do podmenu „Zmień adres e-mail” (Change email) lub „Zmień hasło” (Change Password) w menu „Dane osobowe” (Personal Details)

Uwaga: Zaloguj się na http://graphisoftid.graphisoft.com, aby zarządzać ustawieniami swojego konta GRAPHISOFT ID, takimi jak preferencje kontaktu i ustawienia firmy. Możesz tu również przejrzeć usługi online, w których jesteś zarejestrowany; a jeśli Twój GRAPHISOFT ID jest połączony z Firmą, możesz również przeglądać klucze posiadane przez Twoją firmę i zarządzać nimi.

Gdzie mogę uzyskać pomoc dotyczącą GRAPHISOFT ID?

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Multibim, oficjalnym przedstawicielem Archicad GRAPHISOFT: kontakt@multibim.pl.

 

Zarządzanie kontem firmowym

Spis treści

 1. Co to jest konto Firmowe GRAPHISOFT ID (Company GRAPHISOFT ID)?
 2. Jak mogę zmienić indywidualne konto GRAPHISOFT ID na Firmowe konto GRAPHISOFT ID?
 3. Jak mogę dołączyć się do Firmy (konta firmowego)?
 4. Jakie typy ról użytkownika istnieją w GRAPHISOFT ID?
 5. Jak mogę uzyskać dostęp do ustawień Firmowego konta GRAPHISOFT ID?
 6. W jaki sposób Firma może zmienić osobę, która jest Administratorem konta.
 7. Jak mogę opuścić Firmę?

Co to jest konto Firmowe GRAPHISOFT ID (Company GRAPHISOFT ID)?

Firmowe konto GRAPHISOFT ID jest kontem firmy lub osoby fizycznej, które są właścicielami licencji Archicada w systemie GRAPHISOFT. Konfiguracja konta firmowego GRAPHISOFT ID stanowi rozszerzenie indywidualnego konta GRAPHISOFT ID osób, którzy należą do Firmy. 

Ważność Firmowego konta GRAPHISOFT ID polega na tym, że klienci GRAPHISOFT mają prawo do pewnych zasobów internetowych należących do Firmy, a nie do indywidualnego użytkownika. Na przykład, licencje Archicada (reprezentowane przez klucze wirtualne lub fizyczne) są zawsze powiązane z Firmą, a nie z osobą. Firmy mogą mieć dostęp do usług online świadczonych przez GRAPHISOFT, takich jak dodatkowa przestrzeń na stronie BIMx lub materiałów, które przysługują posiadaczom abonamentu Multibim (SSA).

Mówiąc prościej, w świecie GRAPHISOFT, Klucz(y) Archicada reprezentują Firmę, a konta GRAPHISOFT reprezentują osoby. Kiedy te dwa elementy są połączone, tworzone jest konto firmowe GRAPHISOFT ID. Od tego momentu w bazie danych GRAPHISOFT ID konto indywidualne osoby staje się kontem Firmy.

Firmowe konto GRAPHISOFT ID ma zawsze co najmniej jedno konto indywidualne osoby z nim powiązanej. Ten członek Firmy nazywany jest Administratorem. Inne osoby należące do tej samej Firmy mogą również dołączyć jako zwykli członkowie, używając własnych indywidualnych kont GRAPHISOFT ID. Wszyscy członkowie Firmy mają dostęp do zasobów przydzielonych Firmie, ale tylko Administrator ma kontrolę zarządczą nad zasobami.

Jak mogę zmienić indywidualne konto GRAPHISOFT ID na Firmowe konto GRAPHISOFT ID?

Indywidualne konto GRAPHISOFT ID automatycznie zamienia się na Firmowe konto GRAPHISOFT ID gdy pierwsza osoba z firmy integruje swoje indywidualne konto GRAPHISOFT ID z jakimkolwiek Kluczem Archicada przez proces „Łączenie kluczy”. Łączenie kluczy odbywa się:

 • Przy pierwszej publikacji BIMx dokumentów z komercyjną licencją Archicada wykorzystywując indywidualne konto GRAPHISOFT ID.
 • Przy pierwszym pobraniu komercyjnej wirtualnej licencji wykorzystywując indywidualne konto GRAPHISOFT ID.

Pierwsza osoba, która wykona proces „Łączenia kluczy” stanie się Administratorem. Administrator może później przenieść uprawnienia administratora na innego członka. Gdy administrator zaloguje się na stronie graphisoftid.graphisoft.com, będzie miał dostęp do narzędzi zarządzania Firmą w menu “„Zarządzaj firmą”” (Manage Company) i „Zarządzaj licencjami” (Manage Licenses).

Jak mogę dołączyć się do Firmy (konta firmowego)?

Istnieją dwa sposoby dołączenia do istniejącej firmy:

 1. Administrator może zaprosić każdą osobę z indywidualnym GRAPHISOFT ID do dołączenia do firmy, którą zarządza. Administrator może wysłać zaproszenie z serwisu graphisoftid.graphisoft.com w menu „Dane firmy / Zaproszenia” (Company details / Invitations). Zaproszony członek otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem i będzie mógł zaakceptować lub odrzucić zaproszenie.
 2. Osoba z indywidualnym GRAPHISOFT ID może wysłać prośbę do Administratora o dołączenie do Firmy przy pierwszej próbie korzystania z usług online GRAPHISOFT, np .:
 • pobieranie klucza wirtualnego na swój komputer
 • udostępnianie modelu BIMx

Gdy osoba wykona którąkolwiek z powyższych czynności wykorzystywując licencje Archicada Firmy i własnego indywidualnego konta GRAPHISOFT ID, Administrator zostanie powiadomiony o zatwierdzeniu zakończenia procesu. W tym momencie ten GRAPHISOFT ID stanie się Członkiem Firmy.

Jakie typy ról użytkownika istnieją w GRAPHISOFT ID?

Istnieją dwa typy ról użytkownika: „Administrator”(Administrator) i „Członek” (Member).

Osoba, która tworzy Firmowe konto GRAPHISOFT ID automatycznie staje się Administratorem. Ta rola może zostać później przeniesiona na innego Członka. Firma zawsze ma jednego administratora i dowolną liczbę zwykłych członków.

 • Administrator ma pewne przywileje w porównaniu ze zwykłymi członkami:
 • Członkowie, które dołączają do Firmy muszą zostać zatwierdzeni przez Administratora
 • Administrator może usuwać członków z Firmy
 • Jeśli Firma ma klucze wirtualne, Administrator może zarządzać tymi licencjami (więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie licencjami (Managing Licenses))
 • Administrator może przenieść swoją rolę administracyjną na innego członka Firmy

Jak mogę uzyskać dostęp do ustawień Firmowego konta GRAPHISOFT ID?

Po dołączeniu do Firmy informacje o Firmie będą dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego GRAPHISOFT ID na stronie graphisoftid.graphisoft.com.

Zwykli członkowie zobaczą pozycje menu „Szczegóły firmy” (Company Details) i „Pula licencji” (License Pool), które zawierają informacje o Firmie, do której są przyłączeni, oraz o dostępnych licencjach (kluczach zabezpieczających). Administrator ma prawo zarządzać tymi zasobami.

W jaki sposób Firma może zmienić osobę, która jest Administratorem konta. 

Pierwszy członek, który dołącza do Firmy, automatycznie staje się Administratorem. Tylko administrator może przenieść uprawnienia administratora na innego członka.

Aby przenieść swój status Administratora na innego członka, zaloguj się na graphisoftid.graphisoft.com. Następnie przejdź do „Dane firmy” (Company Details) i wybierz Członka, którego chcesz uczynić administratorem. Ten Członek otrzyma powiadomienie e-mail i zostanie poproszony o zaakceptowanie roli Administratora.

Jak mogę opuścić Firmę?

Możesz opuścić Firmę, klikając przycisk „Opuść Firmę” (Leave Company) w zakładce Dane Firmy (Company details). Administrator Twojej Firmy ma również prawo do odłączenia Cię od Firmy. Jeśli nie masz pewności, kto jest Administratorem Twojej Firmy, możesz znaleźć te informacje w sekcji „Dane firmy” (Company details) na stronie internetowej GRAPHISOFT ID.

Po odłączeniu Twojego GRAPHISOFT ID od Firmy możesz dołączyć do innej Firmy używając tego samego GRAPHISOFT ID.

 

Zarządzanie licencjami

Spis treści

 1. Co to jest klucz wirtualny (Software-Based Protection Key)?
 2. Czym jest Pula Licencji Firmy (Company License Pool)?
 3. Jak mogę uzyskać dostęp do Puli Licencji Firmy (Company License Pool)?
 4. Nie widzę menu Puli Licencji, kiedy loguję się do mojego Graphisoft ID. Co jest nie tak?
 5. Jak mogę przenosić klucze wirtualne między komputerami?
 6. W jaki sposób klucze wirtualne są aktualizowane po wydaniu nowej wersji Archicada?
 7. Moja Firma jest właścicielem kluczy wirtualnych, ale nie widzę żadnego w Puli Licencji (License Pool). Co jest nie tak?
 8. Kim jest Administrator Firmy?
 9. Jakie informacje są dostępne na temat kluczy wirtualnych w Puli Licencji Firmy?
 10. Jaka jest najlepsza praktyka dla firm w zakresie zarządzania ich licencjami?

Co to jest klucz wirtualny (Software-Based Protection Key)?

Klucz wirtualny to klucz ochronny licencji oparty na oprogramowaniu. Klucz wirtualny ma taką samą funkcjonalność jak klucze fizyczne, ale zamiast przechowywać licencje na pendrivie, licencje są przechowywane w pliku kontenera oprogramowania na Twoim komputerze.

Kupując klucz wirtualny, staje się on dostępny w Puli Licencji Firmy (Company License Pool) – repozytorium online, w którym można uzyskać dostęp do wszystkich zakupionych Kluczy Wirtualnych. Licencje programowe można pobrać na swój komputer za pomocą narzędzia License Manager Tool.

Czym jest Pula Licencji Firmy (Company License Pool)?

Pula Licencji Firmy (Company License Pool) to repozytorium online wszystkich kluczy wirtualnych i fizycznych, które posiada firma. Ten spis może być zarządzany przez Administratora Firmy, jeśli firma posiada Firmowy GRAPHISOFT ID. (Zobacz, jak możesz utworzyć Firmowy GRAPHISOFT ID)

Jak mogę uzyskać dostęp do Puli Licencji Firmy (Company License Pool)?

Pula Licencji Firmowych (Company License Pool) jest dostępna online ze strony GRAPHISOFT ID (graphisoftid.graphisoft.com) dla użytkowników, którzy są przyłączeni do Firmy (zobacz, jak dołączyć do Firmy w systemie GRAPHISOFT ID). Jeśli Twój GRAPHISOFT ID jest powiązany z Firmą, po zalogowaniu się za pomocą swojego GRAPHISOFT ID możesz zobaczyć pozycję menu „Pula licencji” (License Pool).

Jeśli jesteś Administratorem Firmy (dowiedz się więcej o rolach Firmy), możesz zobaczyć tutaj wszystkie klucze, które posiada Twoja firma. Jeśli masz klucze wirtualne, możesz nimi zarządzać tutaj, np. możesz kontrolować, kto może używać tych kluczy.

Uwaga: jeśli masz GRAPHISOFT ID oparty na Google lub Facebooku, musisz utworzyć hasło do GRAPHISOFT ID, aby uzyskać dostęp do Puli Licencji Firmy. Zobacz szczegóły w „Jak mogę zalogować się do License Manager Tool za pomocą mojego konta Google lub Facebook”

Nie widzę menu Puli Licencji, kiedy loguję się do mojego Graphisoft ID. Co jest nie tak?

Twój GRAPHISOFT ID prawdopodobnie nie jest przypisany do żadnej Firmy. Zobacz, jak możesz dołączyć do Firmy.

Jak mogę przenosić klucze wirtualne między komputerami?

Jeśli chcesz przenieść klucz wirtualny z jednego komputera na inny, możesz użyć License Manager Tool w celu przesłania klucza wirtualnego do Puli Licencji Firmy. Następnie możesz pobrać klucz na inny komputer.

W jaki sposób klucze wirtualne są aktualizowane po wydaniu nowej wersji Archicada?

Klucze wirtualne w Puli Licencji są aktualizowane automatycznie. W przeciwieństwie do tego, klucze wirtualne, które są pobierane na komputer w momencie wydania, muszą być aktualizowane za pomocą License Manager Tool. Uruchom License Manager Tool na komputerze, na który została pobrana licencja, i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Moja Firma jest właścicielem kluczy wirtualnych, ale nie widzę żadnego w Puli Licencji (License Pool). Co jest nie tak?

Jeśli nie jesteś Administratorem Firmy, możesz zobaczyć tylko klucze wirtualne, które zostały Ci udostępnione przez Administratora: albo specjalnie przypisane do Ciebie, albo ustawione jako „Dostępne dla: Dla wszystkich”(Available For: Everyone). Poproś Administratora o przypisanie Ci klucza.

Kim jest Administrator Firmy?

Administrator Firmy ma podwyższone uprawnienia do zarządzania kluczami wirtualnymi Firmy. Zobacz więcej w sekcji „Jakie rodzaje ról użytkowników istnieją w GRAPHISOFT ID Firmy?”

Jeśli nie masz pewności, kto jest Administratorem Twojej Firmy, możesz znaleźć te informacje w sekcji „Dane firmy” (Company Details) na stronie internetowej GRAPHISOFT ID.

Jakie informacje są dostępne na temat kluczy wirtualnych w Puli Licencji Firmy? 

Twój widok Puli Licencji Firmy i jej dostępnych funkcji zależy od tego, czy jesteś Administratorem, czy Członkiem na stronie GRAPHISOFT ID. 

 • Identyfikator klucza (Protection Key ID): Identyfikacja klucza zabezpieczającego zawierającego zakupione licencje.
 • Dostępne dla (Available for): Administrator Firmy może określić, które klucze wirtualne mają być przypisane do poszczególnych użytkowników w firmie.
 • Pobrane przez (Downloaded by): Tutaj możesz zobaczyć, kto pobrał klucz wirtualny na swój komputer
 • Zaprogramowano dla (Programmed to): Nazwa komputera, na który w danym momencie jest pobrany klucz wirtualny
 • Status SSA (Software Service Agreement status): Ten parametr pokazuje, czy wybrany klucz wirtualny jest objęty abonamentem Programu Karta Multibim
 • Licznik przesyłania kluczy (Key Upload Counter): jeśli nie masz umowy o świadczenie usług Programu Karta Multibim, masz ograniczenie do określonej liczby przesyłania kluczy wirtualnych w ciągu roku kalendarzowego. Menedżer licencji wyświetla informacje o liczbie pozostałych załadowań.

Jeśli wykorzystałeś limitowaną ilość przesłania klucza, musisz zaczekać do wskazanej daty, kiedy do tego klucza wirtualnego zostanie ponownie przypisana nowa liczba przesyłań.

Jaka jest najlepsza praktyka dla firm w zakresie zarządzania ich licencjami?

Scenariusz prosty: dla małych firm, w których nie są potrzebne ścisłe zasady ograniczające dostęp do licencji wirtualnych.

 • Zalecenie: Wszyscy użytkownicy mogą zarządzać licencjami za pomocą jednego, współdzielonego GRAPHISOFT ID z uprawnieniami Administratora.
 • Wszyscy pracownicy i menedżerowie używają tego samego Administratora GRAPHISOFT ID do logowania się w witrynie internetowej GRAPHISOFT ID i do License Manager Tool.
 • Klucz(y) wirtualne są ustawione na: „Dostępne dla: tylko Administratora”(Available for: Admin only)
 • Użytkownicy mogą pobierać dowolne klucze wirtualne z Puli Licencji Firmy na swoje komputery za pomocą License Manager Tool.

Scenariusz normalny: dla średnich firm, w których licencjami zarządza Administrator, ale użytkownicy mają swobodny dostęp do zasobów Firmy

 • Zalecenie: Dwa poziomy dostępu do GRAPHISOFT ID: Administrator i Członkowie (każdy pracownik ma swój własny GRAPHISOFT ID).
 • Klucz typu NET: Kluczem wielolicencyjnym (NET) zarządza Administrator. Klucz jest ustawiony na „Dostępne dla: tylko Administratora”(Available for: Admin only). Administrator instaluje klucz wirtualny NET na komputerze z centralnym serwerem licencji.
 • Klucz na pojedyncze stanowisko indywidualne: Pojedyncze licencje są ustawione na „Dostępne dla: wszystkich”(Available for: Everyone). Członkowie Firmy mogą swobodnie pobierać pojedyncze licencje na swoje komputery przy użyciu indywidualnych GRAPHISOFT ID.

Scenariusz srogi: dla dużych firm, w których licencje są wydawane wyłącznie przez Administratora, a kierownictwo nie chce, aby poszczególni użytkownicy zarządzali kluczami NET.

 • Zalecenie: Dwa poziomy dostępu do GRAPHISOFT ID: Administrator i Członkowie (każdy pracownik ma swój własny GRAPHISOFT ID).
 • Klucz typu NET: Kluczem wielolicencyjnym (NET) zarządza Administrator. Klucz jest ustawiony na „Dostępne dla: tylko Administratora”(Available for: Admin only). Administrator instaluje klucz wirtualny NET na komputerze z centralnym serwerem licencji.
 • Klucz na pojedyncze stanowisko indywidualne: Pojedyncze licencje są ustawione na „Dostępne dla: [nazwany użytkownik]” (Available for: [named user]). Członkowie Firmy mogą pobierać tylko pojedyncze licencje specjalnie przypisane do ich GRAPHISOFT ID.
Przeczytaj także
Scanning 3D w inwentaryzacji architektonicznej

Scanning 3D w inwentaryzacji architektonicznej

Wykonywanie inwentaryzacji architektonicznych z wykorzystaniem technologii skanowania, dzięki precyzyjnym pomiarom laserowym daje dużo lepsze, szybsze i pewne efekty, niż tradycyjne podejście.

02.04.2024
Analiza chłonności w Archicadzie

Analiza chłonności w Archicadzie

Chcemy upraszczać procesy, które są mniej twórcze, a więcej czasu poświęcać na projektowanie. Jednym z nich są analizy chłonności. Jak robić je efektywniej?

05.03.2024

Partnerzy