Oficjalny dostawca Archicada w Polsce | Członek buildingSMART

BIM – technologia, metodyka, czy metodologia?

BIM to modelowanie – tworzenie, modyfikowanie i wykorzystywanie – informacji związanych z dowolnymi elementami środowiska przetworzonego przez człowieka (built environment) w dowolnym momencie cyklu życia obiektu (planowanie, projektowanie, budowa, eksploatacja, przebudowa / rozbiórka). W tym znaczeniu BIM to nic nowego. Ludzkość przetwarza informacje od kiedy buduje. Coś jednak się zmienia: narzędzia, metody, procesy, organizacja – technologia.

Podobnie, jak zmieniają się w czasie metody produkcji przemysłowej, można mówić o ewolucji metod modelowania informacji budowlanych. Terminem stosowanym często do opisu zindustrializowanego procesu wytwarzania dóbr jest „technologia produkcji”. Możemy również mówić o technologii BIM, aby opisać narzędzia, metody, procesy i organizację przetwarzania informacji.

Termin metodyka stosowany w połączeniu z BIM ma się odnosić do zestawów instrukcji opisujących sposób realizacji procesów BIM. Metodyka BIM jest zazwyczaj definiowana przez podmiot zamawiający (Appointing Party wg. normy ISO-19650) i w tym kontekście może być traktowany jako odpowiednik EIR (Exchange Information Requirements), ponieważ ten właśnie dokument definiuje metody.

Termin „metodyka BIM” jest tutaj niezbyt precyzyjny, ponieważ nie określa na jakim poziomie procesu BIM i dla kogo oraz z jakim poziomem szczegółowości definiowane są metody. Jako poparcie powyższej tezy przytoczyć można szereg „metodyk BIM”, które reprezentują bardzo różne podejście do zagadnienia – od bardzo ogólnego, wskazującego na BIM jako metodę realizacji inwestycji, po szczegółowe, wskazujące bardzo precyzyjnie wiele aspektów technologicznych procesu BIM. Zachęcam do studiowania dokumentacji udostępnianych w licznych przetargach obejmujących zastosowanie BIM będących doskonałym materiałem źródłowym.

Pojawiającą się od czasu do czasu zbitkę „Metodologia BIM” należy uznać za niezbyt trafne użycie terminu metodologia, który jednoznacznie odnosi się do nauki o metodach badań. Być może zatem, moglibyśmy mówić o metodologii badań nad zagadnieniami BIM – w kontekście ściśle teoretycznym, nie zaś praktycznym.

Przeczytaj także
Scanning 3D w inwentaryzacji architektonicznej

Scanning 3D w inwentaryzacji architektonicznej

Wykonywanie inwentaryzacji architektonicznych z wykorzystaniem technologii skanowania, dzięki precyzyjnym pomiarom laserowym daje dużo lepsze, szybsze i pewne efekty, niż tradycyjne podejście.

02.04.2024
Analiza chłonności w Archicadzie

Analiza chłonności w Archicadzie

Chcemy upraszczać procesy, które są mniej twórcze, a więcej czasu poświęcać na projektowanie. Jednym z nich są analizy chłonności. Jak robić je efektywniej?

05.03.2024

Partnerzy