Udostępniaj, wizualizuj, współpracuj na bazie modelu BIM oraz zarządzaj problemami
tylko za pomocą przeglądarki internetowej. Bez zbędnych instalacji oraz dodatków.