+48 532 677 615   |   kontakt@multibim.pl

Aby skorzystać z polskich skrótów dla Archicada 24,
wykonaj poniższe kroki:

1. Pobierz plik ze skrótami na dysk

Kliknij w przycisk powyżej, aby zapisać plik ZIP na dysku i rozpakuj go.

2. Otwórz okno Środowiska pracy

Otwórz okno ustawień Środowiska pracy na stronie Skróty klawiaturowe (menu Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe).

3. Zaimportuj schemat skrótów

Przejdź do strony Schemat skrótów. Kliknij przycisk Import i odszukaj schemat na dysku, w miejscu gdzie wypakowałeś plik ZIP.

Wybierz odpowiedni plik XML i kliknij Import.

Pamiętaj, że dla systemów Mac OS i Windows zostały przygotowane odrębne schematy.

4. Zastosuj schemat

Zaimportowany schemat zostanie wyświetlony na liście wraz z datą zaimportowania.

Wybierz plik z aktualną datą i kliknij Zastosuj schemat.

W wyświetlonym oknie informacyjnym kliknij przycisk Zastosuj.

5. Skonfiguruj Profile środowiska pracy

Przejdź na stronę Profile środowiska pracy.

Utwórz nowy profil i nadaj mu nazwę. Wybierz schematy dla profilu i ustaw zaimportowany schemat skrótów.

Zatwierdź klikając OK.

6. Ustaw wybrany profil jako domyślny

Zaznacz stworzony profil na liście.

Kliknij przycisk Ustaw jako domyślny.

Profil będzie domyslnie aktywny przy uruchomieniu Archicada.

7. Gotowe!

Od teraz możesz korzystać z polskich skrótów klawiaturowych dla Archicada 24.