Pracuj mądrzej, nie ciężej

Dzięki połączeniu ARCHICAD-Solibri można wykonywać szybkie i zautomatyzowane analizy poprawności modeli i sprawdzać ich zgodność z narzuconymi wymaganiami. Uaktualnione funkcje komunikacji samoczynnie wykrywają i wysyłają do Solibri tylko te elementy, które zostały zmienione w modelu ARCHICADa, co usprawnia i przyspiesza współpracę tych programów. Możliwe jest również publikowanie zidentyfikowanych problemów poprzez format BCF, co pozwala na bieżąco przekazywać zadania właściwym projektantom lub tworzyć listy kolizji do późniejszego przejrzenia.